Milieu

Milieu

Happybytes probeert zijn/haar steentje bij te dragen door computerapparatuur een 2e leven te geven en hiermee o.a. de belasting op het milieu te verlagen. Computerhardware belast het milieu nl. op meerdere manieren waaronder:

  • De winning en het transport van de benodigde (soms schaarse) grondstoffen.
  • Het fabricageproces en de wereldwijde distributie van de geproduceerde hardware.
  • Oude, defecte en afgedankte apparatuur zorgt voor afval met schadelijke stoffen.

De productie van een PC en een monitor vergt ongeveer 220 kg fossiele brandstof, 22 kg chemicaliën en 1500 liter water. De productie van een laptop zorgt voor een uitstoot van ongeveer 200 kg CO2.

Levensduur

Goede en nog bruikbare computerapparatuur wordt vaak vervangen na een aantal trouwe dienstjaren omdat deze niet nieuw genoeg meer is terwijl de levensduur van deze apparaten vaak vele malen groter is. Hardware uit het bedrijfsleven of van instellingen wordt over het algemeen na 3 tot 5 jaar om economische redenen afgeschreven terwijl, bij normaal gebruik, zo’n apparaat soms zelfs wel 3 x langer mee kan. De levensduur van een PC of laptop is ongeveer 10 jaar.

Verpakkingsmateriaal

Verpakkingsmaterialen zoals dozen, opvulmateriaal en antistatische (ESD) verpakkingen worden door ons ook hergebruikt. We betrekken ook gebruikte dozen van een winkeleigenaar die altijd veel dozen over heeft en deze anders gewoon weg zou gooien. Als opvulmateriaal gebruiken we uitsluitend papier en in sommige gevallen kunnen we er helaas niet omheen en moeten we een antistatische ESD verpakking gebruiken om gevoelige hardware veilig en beschermd te kunnen verpakken. We gebruiken papieren ECO tape om de dozen mee dicht te plakken zodat in veel gevallen de complete verpakking volledig recycleerbaar is.

Recycling

Als apparatuur en verpakkingsmaterialen niet meer hergebruikt kan worden dan wordt deze door ons op een verantwoorde manier afgevoerd naar een recyclingbedrijf zodat er uiteindelijk nieuwe grondstoffen van gemaakt kunnen worden.

Bewustwording

Gelukkig worden we ons steeds meer bewust van het nut van recycling en zien we ook dat er steeds meer verantwoord afgevoerd en gerecycled wordt. Het uiteindelijke doel is een circulaire economie waarbij het afval weer dient als grondstof voor nieuwe producten en alles 100% herbruikbaar is.